GEGEVENSVERWERKING – Doeleinden

 

Uitvoeren van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om overeenkomsten op gebied van Oracle consultancy aan te gaan en te onderhouden, daarnaast om daaruit voortvloeiende relaties te onderhouden. Voor dit contact verwerken we uw naam, bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummers, eventueel financiële bedrijfsgegevens en de bijbehorende correspondentie.

Deze gegevens gebruiken wij omdat deze benodigd zijn voor de overeenkomst of gerelateerde activiteiten. De gegevens worden bewaard voor zolang wij ze nodig hebben voor onze diensten. Daarna worden ze vernietigd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze langer te bewaren.

Bezoekgegevens

Wanneer u onze website gebruikt, ontvangen wij algemene bezoekgegevens. Hierbij gaat het om een (geanonimiseerd) IP-adres van uw computer, het tijdstip waarop u onze website bezocht en andere gegevens die door uw browser meegestuurd worden (informatie over de apparaat-type, browserversie e.d.). Deze gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt voor gebruik voor eigen doeleinden.

Deze gegevens worden door ons gebruikt om het bezoek van de website te kunnen monitoren en deze te kunnen verbeteren.

Contactformulier

Op onze contactpagina vindt u een formulier om vragen aan ons te stellen of een aanvraag te doen. De enige verplichte gegevens hier zijn 1. Naam en 2. Emailadres. Deze gegevens worden door ons bewaard totdat deze niet relevant meer zijn voor onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden onder geen voorwaarde aan andere bedrijven, instellingen of individuen gegeven. Tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht worden door politie of een ander daartoe bevoegd orgaan. Wij vermelden altijd vooraf welke van uw gegevens aan derden worden gegeven.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op uw apparaat voor diverse doeleinden. Er bestaan twee categorieën cookies, functioneel (nodig voor correcte weergave van de website) en analytisch (analyse van bezoekgedrag op de website). De tweede variant wordt concreet toestemming voor gevraagd wanneer u de website bezoekt. Deze variant verwerkt persoonsgegevens zoals uw (geanonimiseerde) IP-adres. Bekijk onze cookieverklaring voor meer informatie.

BEVEILIGING

Wij hebben gepaste maatregelen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang van uw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

De volgende maatregelen worden onder meer genomen:

 •  Logische toegangscontroles op laptops en andere gegevensdragers (wachtwoord)
 • Fysieke beveiliging pand
 • Alarmsystemen
 • SSL-beveiliging op de website (zodat verstuurde gegevens niet direct in te zien zijn)
 • (Waar mogelijk) twee-factor-authenticatie

Wanneer mogelijk werken wij digitaal: Papier wordt door de shredder gehaald en digitale informatie is beveiligd.

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u klachten hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, helpen we u graag. Op grond van de privacywetgeving heeft u recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: Klik hier.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Apps & Us Consultancy BV houdt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op deze pagina. Controleert u daarom regelmatig deze verklaring zodat u altijd op de hoogte bent van de wijzigingen.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Wanneer u een relatie met Apps & Us of aanverwante bedrijven heeft, heeft u wettelijk het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons aangeleverde overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken deze gegevens te wijzigen of verwijderen. Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Uw rechten onder AVG:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en waarom;
 • inzage in uw persoonsgegevens;
 • correctie van foutieve persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Wanneer u gebruik wilt maken van deze rechten, geef dan altijd duidelijk aan wie u bent. Zo zijn wij er zeker van dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen

Aanvragen kunnen schriftelijk verstuurd worden naar:
Apps & Us Consultancy BV 
Landjuweel 50
3905 PH Veenendaal

Of per email naar:
info@appsandus.com

Laatste wijziging: 15-11-2021