Referenties

Hieronder een selectie van onze referenties

Financiële dienstverleners

Uitbesteding beheer Oracle Applicaties

Gebruikers van een aantal financiële dienstverleners melden hun incidenten, vragen en verzoeken tot aanpassing direct bij de helpdesk voor Oracle Applicaties van Apps & Us DNVO.

Apps & Us DNVO lost incidenten op binnen de overeengekomen SLA en tegen een vast bedrag per maand.

Kenmerken beheer:
Directe melding bij helpdesk Apps & Us, ondersteuning standaard functionaliteit, interfaces en aanpassingen, aansturing diverse betrokken leveranciers van aanleverende applicaties.

Productiebedrijf

Analyse processen en mogelijke verbeteringen

De processen rondom personeel, projecten, onderhoud, van aanvraag tot betaling, van order tot ontvangst en van transactie tot rapportage zijn samen met de klant geanalyseerd. 

Op basis van de analyse is een advies opgesteld van in te richten en te verbeteren functionaliteit.

Kenmerken van dit project:
Afhankelijk onderhoud en productie, pragmatiek versus gebruikerswensen, sterk veranderde organisatie sinds eerdere implementatie.

Overheid

Implementatie financiële administratie

Bij een overheidsinstantie is de administratie en het inkoopproces ingericht in Oracle Applicaties. Het betreft een compacte administratie en organisatie. 

Kenmerken van deze implementatie:
Kleine organisatie, compacte financiële administratie, inkoopproces organisatiebreed.

v

Mediabedrijf

Financiële administratie abonnementen

Voor een landelijk bekend mediabedrijf is de financiële administratie van abonnementen, facturatie, achterstandsbewaking, incassering en bankverwerking gerealiseerd met Oracle Applicaties.

Kenmerken van deze implementatie:
Grote volumes, interfaces, webservices, project in een sterk veranderende organisatie.

© 2017 Apps & Us DNVO